ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN SAMMA ADRESS

Smoy har ett par decenniers erfarenhet av översättningar av textil- och klädbutikers marknadsföring. Vi har agerat som långvarig partner på den finska marknaden både för en tysk webbutik och en svensk klädjätte och översatt marknadsförings- och produkttexter från tyska och svenska till finska. Dessutom har vi översatt bl.a. en på optiska branschen agerande kedjas och annan detaljhandels kampanjmaterial till det andra inhemska språket samt enstaka material till flera språk. Effektivt, eftersom materialproduktion för marknadsföring är oftast brådskande.

Våra översättare kan göra översättningar direkt till layoutprogrammet eller webbsidan. Detta utesluter separat layout av texter från arbetsstegen, vilket sparar tid och kostnader. Vi producerar översättningar för till exempel webbplatser, produktkataloger, nyhetsbrev och kampanjmaterial.

Förutom våra ordinarie professionella översättare har vi ett brett nätverk av högskoleutbildade modersmålsöversättare som behärskar olika språk.

  • engelska – finska – engelska
  • svenska – finska – svenska
  • tyska – finska – tyska
  • ryska – finska – ryska

ATT ÖVERSÄTTA MARKNADSFÖRINGSTEXTER TILL FINSKA ÄR OCKSÅ COPYWRITING

Den vanligaste kritiken mot finska översättningar, är den översatta textens stelhet eller färglöshet. Texten som översätts hos oss till finska är också lokaliserad för att passa marknaden, branschen och marknadsföringsbudskapet. Vid behov kan vi också kombinera till översättningsarbetet textdesign, som produceras i samarbete av en översättare och copywriter. Detta behövs ofta för att producera slogans, kampanjlyft eller andra viktiga konkretiseringar.

När internationella företag etablerar sig och i lanseringar på den finska marknaden behövs ofta språkunderhåll. Vi blir upprepat ombedda om att stilisera och redigera översättningstexter till smidigare finska, som gjorts i ursprungslandet. Vanligtvis redigerar vi bl.a. texterna på företagens anpassade webbsidor till nutidens språk direkt i layoutprogrammet eller på webbsidan. Detta utesluter separat layout av texter från arbetsstegen, vilket sparar tid och kostnader.

Karttapallo