SÖKMOTOROPTIMERING DVS. SEO

Sökmotoroptimering avser alla åtgärder, som förbättrar en webbsida, så att den rankas bra i sökresultaten. Genom sökmotoroptimering är det möjligt att höja webbplatsens ranking i sökresultaten och är helt enkelt avsedd för att få fler av rätt sorts besökare till din webbsida.

Sökmotoroptimering är långsiktig verksamhet och systematisk utveckling där samverkan och kompetens vägs in. För att vara högst upp i sökresultaten måste webbsidan vara både tekniskt och innehållsoptimerad. Som grundarbete säkerställer vi funktionaliteten och användbarheten på din webbsida så att effektiv optimering och kampanjer ger resultat.

Praktisk sökmotoroptimering består av tre områden: förbättra innehåll, teknik och länkning. För att en webbsida ska kunna ge exakt rätt svar för datasökare, måste man genomföra en djupgående sökordsundersökning och bygga innehåll baserat på/runt nyckelorden. Våra experter optimerar och redigerar din text och skriver vid behov nytt sökmotorvänligt innehåll på dina sidor.

Webbplatsteknik är grunden, på vilken synlighet i sökmotorer är byggd. Google uppskattar snabbladdande webbsidor med lättförståelig struktur. Att kontrollera funktionaliteten hos externa och interna länkar och korrigera tekniska fel är också en viktig del av SEO-optimering. Bland annat använder vi ett antal webbaserade verktyg, som snabbt avslöjar webbsidans tekniska och strukturella kvalitet.

Recion-sivut
Suurennuslasi

GOOGLE ADS -SÖKMOTORANNONSERING

Ett företags framgång bygger på, hur väl dess produkter och tjänster når rätt målgrupper. Med Google Ads -sökmotorannonsering är det möjligt att nå potentiella kunder precis då, när de letar efter information och fattar köpbeslut.

Sökmotorannonsering är mycket kostnadseffektiv, noggrant tidsinställd samt målinriktad reklam. Företaget definierar sin reklambudget och betalar endast för klick eller visningar och den högklassiga webbplatstrafik de ger. Vi utformar söktermer, sökordsannonser och displaymaterial som riktar sig till din målgrupp samt underhåller och optimerar kampanjer med yrkesvana och erfarenhet.

Framgångsrik sökmotorannonsering är alltid målinriktad och mätbar. Våra designers följer ständigt med kampanjer och optimering görs hela tiden. På så sätt ser vi till att alla möjligheter tas tillvara och att budgeten inte slösas bort. Långsiktig sök- och displaykampanj och optimering, samt analys av mätdata, ger kontinuerligt utvecklande resultat. Vi rapporterar regelbundet och begripligt om vad vi gör till våra kunder.

Vi skräddarsyr alltid helheten av sökmotormarknadsföring enligt våra kunders behov. Smoy är en Google Partner och hos oss är det Google-certifierade experter som planerar och genomför reklam, för vilka det är en hederssak att utveckla dina resultat. Kontakta oss för mer information!