MARKNADSFÖRING ÄR INTE ALLTID INRIKTAD PÅ FÖRSÄLJNING. DÅ ÄR SYFTET ATT FÖRÄNDRA MÄNNISKORS BETEENDE, STÄRKA DET GODA OCH GYNNA SAMHÄLLET SOM HELHET.

Samhällelig marknadsföring och marknadsföring till organisationer är ett meningsfullt arbete, där mångsidig kommunikationskompetens, kanaloberoende tänkande, beteendevetenskapens lagar och det psykologiska spelögat får utnyttjas. Värdebaserad marknadsföring blir allt viktigare, och till exempel ansvarsfullhet har också blivit ett viktigt argument i näringslivet. Dagens konsumenter är medvetna och vill rösta snabbt med sina val.

Smoy är känd som designer och genomförare av många framgångsrika och prisbelönta samhälleliga marknadsföringskampanjer. Vi har bidragit till att lyfta fram viktiga frågor, kommunicerat intressant om dem, stimulerat till debatt, samlat in donationer och ökat på valdeltagandet och medlemskapsmängder. I denna gren är det viktigt att väcka uppmärksamhet och vädja till känslor.

SAMHÄLLELIG MARKNADSFÖRING

Målet med samhälleligt inflytande är att möta en person och påverka hans eller hennes attityder och handlingar. Intrycket måste väcka reaktioner, så det finns alltid en känsla i hjärtat av den kreativa idén.

För att nå mottagarna brett och heltäckande i en viktig fråga, måste kampanjen spridas via våra egna, köpta samt förtjänta mediekanaler. Med vår hjälp når budskapet fram vid rätt tidpunkt och i rätt omgivning. De mest slående kampanjerna diskuteras också livligt i publiksektionerna, vid kaffeborden och diskussioner på sociala medier.

Hos oss innebär planeringen av samhällelig marknadskommunikation oftast att man också anskaffar mediepartners och sponsorer. Tillsammans kan vi uppnå mer gott.

Näkövammaisten liiton ulkomainos
Epilepsialiiton esite

MARKNADSFÖRING TILL ORGANISATIONER

Hur marknadsför man en handikapp- och hälsoorganisation, en välgörenhetsorganisation eller någon annan ideell samhällelig organisation på ett mediesexigt sätt? Hur säljer man inspirerande idén om medkänsla, ansvar, donation?

Vi har lång erfarenhet av medlems- och insamlingskampanjer samt kommunikation, för att lyfta fram viktiga frågor till målgruppens medvetande. Även här bygger effektiv marknadsföring på ett insiktsfullt budskap, som stiger fram från mediebruset och tilltalar direkt.

Vi tror på mänskliga berättelser och flerkanalig innehållsmarknadsföring. Med data kan vi få ut det mesta av dem. Om du vill få ett nytt perspektiv på din kommunikation i den samhälleliga och organisationsvärlden, tveka inte att kontakta oss.