KUNDER GÖR FÖRETAGET,
TA VÄL HAND OM DEM.

Kundrelationsmarknadsföring är att söka, hitta, övertyga och engagera kundsegment. Det handlar om att identifiera kundernas behov och svara på dessa behov med riktade budskap. Därför är kundmarknadsföring också bra skötsel av en kundrelation. Ju bättre man lyckas reagera på kundens behov, desto mer köpvillig är kunden. Innehållsproduktion som är relevant för sin målgrupp spelar här en nyckelroll.

De vanligaste medlen för kundrelationsmarknadsföring och direktmarknadsföring är tryckt och digital kundkommunikation, riktade aktiveringskampanjer, nyhetsbrevskoncept, stamkundsprogram, lojalitetsprogram och sociala mediekanaler och deras innehållsproduktion. Program för hantering av kundrelationer för försäljare, försäljartävlingar samt stöd- och presentationsmaterial för försäljningen är också en del av kundrelationsmarknadsföring. Den mest avancerade formen av kundrelationsmarknadsföring är marknadsföringsautomation.

REFERENSER AV MÅLGRUPPEN

Det handlar om rätt slags kommunikation för rätt målgrupp. Effektiv kundrelationsmarknadsföring ökar både engångsköp och hur ofta man köper, det vill säga man utvecklar kundens lojalitet. Som bäst leder riktad marknadsföring till att kunderna blir referenser, sprider budskapet till sina egna bekanta och dessa fortsätter att exponentiellt nå en ännu bredare grupp av potentiella kunder. På så sätt väljer kunderna rätt målgrupp för dig.

Medlen för att uppnå den virala effekten förändras ständigt. Om man tidigare klarade sig med en vanlig e-postbaserad ”bjud in din vän”-kampanj, behöver man i dagens läge förståelse för fenomen och uppsplittrade konsumentgrupper. Målgruppens medieanvändning måste man också känna på djupet.

En styrd referensmarknadsföringkampanj är en av de snabbaste och mest effektiva marknadsföringsåtgärderna. På Smoy har vi genom åren haft många och prisbelönta framgångar inom viral marknadsföring.

Liidit
Tuohi

ERFARENHETEN HAR BETYDELSE

Smoy är Finlands första reklambyrå specialiserad på kundrelationsmarknadsföring, med säljinriktade reklamkoncept och kampanjer sedan 1980. Tidigare kallades säljande, mätbara kampanjer för direktmarknadsföring. Även om många saker har förändrats under åren, fungerar välkonstruerad och målinriktad övertalan fortfarande idag.

Det är viktigt att kunna tilltala mottagaren med rätt ton och genre på ett så intressant och övertygande sätt, att han eller hon bestämmer sig för att agera enligt målsättningen. Även om metoder och medier förändras, gör människan inte det särskilt snabb. Flera decennier gamla medel biter fortfarande lika bra, även om kanalen skulle vara WhatsApp.

KUNDLOJALITETSPROGRAM, AUTOMATISERAD MARKNADSFÖRING OCH INBOUND

För att öka kunddialog och lojalitet utformar vi noggrant genomtänkta kundkoncept och lojalitetsprogram. För ny kundförvärv utvecklar vi kampanjer för kundlojalitetsprogram som stöder varumärke och aktiverar försäljning, givetvis med hjälp av både tryckta och digitala kanaler.

Marknadsföringsautomation och de teknologier som stöder dess implementering är det senaste sättet att göra målinriktad kundmarknadsföring. Det finns ingen anledning att oroa sig för marknadsföringsautomation eller dess kostnader. Det kräver inte alltid stora tekniska investeringar, utan vi kan också börja med tidsinställda åtgärder byggda på nyhetsbrevsteknologier. Planering av inbound-marknadsföring är en viktig del av webb-planering och processen för marknadsföringsautomation.

Det viktigaste att komma ihåg är att ensam automatiserar teknik inte marknadsföring, utan en betydande del av implementeringen av marknadsföringsautomation är planerande och produktion av innehåll. Vid planering av innehåll lönar det sig från första början av automationsprojektet att ta till hjälp en marknadsföringsexpert.