REKLAMKONCEPT ÄR VARUMÄRKETS SJÄL.
DET MÅSTE VARA KLART, ÄLSKVÄRT OCH ÄKTA.

Reklamkonceptet stöder varumärket för en produkt eller tjänst och fungerar som en röd tråd vid kampanjplanering. Varumärkesimplementering, produktlansering, kedjemarknadsföring, förvärv av nya kunder, samhällelig marknadsföring, insamling och medlemsförvärv är ofta teman i vår kampanjplanering. Reklamkonceptet löper hela vägen från traditionella medier via kommunikation till digitala kanaler.

KONCEPTDESIGN

Det klara och slagkraftiga reklamkonceptet gör budskapet tydligt och medryckande. Konceptet säkerställer kontinuitet och igenkännlighet. Hjulet är inte återuppfunnet för varje aktiveringsåtgärd, utan konceptet gör marknadsförarens arbete enklare. Ett bra koncept sparar tid och ger resultat.

Reklamkoncept sammanfattar insiktsfullt kärnan i kundlöftet och syns på ett enhetligt, igenkännbart sätt i alla situationer, både visuellt, kommunikativt och funktionellt. Ett bra koncept dupliceras lätt till olika medier och marknadsföringskanaler, och det kan användas för nytt material och olika åtgärder år efter år.

Det är värt att investera i konceptdesign, eftersom det är det enda sättet att göra långsiktig marknadsföring. På Smoy designar vi koncept för ett brett spektrum av branscher, vilket gör det lättare att alltid dyka till kärnan av nya målgrupper och kunder.

K-Team Päivät

KAMPANJPLANERING

Under ett starkt varumärke eller färdigt koncept kan du utforma alla kommersiella åtgärder, aktiveringskampanjer för försäljning eller kedjemarknadsföring. En påhittig och väl utformad kampanj väcker målgruppen och uppnår effektivt målen.

Vi har haft nöjet att planera och genomföra kampanjer för alla möjliga kanaler, både till tryckta, digitala, via posten utgående som också utomhus synliga. Vi börjar alltid planera utifrån våra kunders mål, oavsett mediekanaler.

Det som all marknadskommunikation vi bedriver har gemensamt, är att den effektivt genererar handling; efterfrågan på våra kunders produkt eller tjänst.

MÄTBARHET AV MARKNADSFÖRING

I kommersiella kampanjer är försäljning ett exakt mått på framgång, varför vi alltid håller klart i åtanke hur ofta dörren går eller kundvagnen i onlinebutiken när vi planerar. Det finns också många andra snabba och exakta mätvärden i webbutiken och den digitala miljön.

Vi utmanar våra kunder att inte nöja sig med en ytlig blick av mätare och data. Det finns visdom i data, som vi utnyttjar för marknadsföringsändamål. Mätarna ses inte bara på i efterhand, utan aktivt under varje kampanj. Vid behov kan kampanjen styras enligt ständigt föränderliga resultat.

Ibland startas reklambyråsamarbetet just genom kampanjplanering, när man vill testa och utvärdera kreativitet och effektiviteten i samarbetet i praktiken.