FÖRVÅNANSVÄRT MÅNGSIDIG

En arbetsdag för oss kan innehålla till exempel strategisk planering av identiteten för ett resevarumärke som förnyas och segmentering av målgrupper, innehållsproduktion till LinkedIn-kanalen för ett företag inom tung industri och brainstorming av en kundmarknadsföringskampanj angående finansiering riktad till konsumenter. Varje bransch, målgrupp, varumärke och planeringsarbete är annorlunda och bidrar till att berika våra designers expertis.

Lång erfarenhet av marknadsföring och medielösningar i olika branscher ger oss självförtroende och skicklighet att fokusera på det väsentliga – den kreativa idén. Bakom den träffande idén finns en stor mängd information och mångsidiga visioner. En bra planeringsprocess kräver också motsättningar, ifrågasättande och avvikelse från de gamla mönstren, det vill säga mod. Då kommer vi att kunna tillföra något nytt och värdefullt till våra kunders marknadsföring.

Ibland är det bra för varje marknadsförare att ta distans från sitt eget arbete och varumärke. Först då kan man se vad som är relevant. Förutom kreativitet är vårt mål att tillföra värde till våra kunder i form av en extern syn och erfarenhet tillämpad från andra branscher.

Kolla in video- och ljudklipp av våra jobb på YouTube: Smoy video showreel 2020 och Smoy radiospots 2020.

Här är några exempel på våra genomförda jobb.
Ta kontakt, när du vill veta mer.

DELIBERI
Deliberis varumärkesförnyelse samt planering och produktion av marknadsföringsåtgärder.
K-KÖPMANNAFÖRBUNDET
Utseendedesign och materialproduktion för evenemang, samt marknadsföring av förbundets media.
AVECRA
Restaurangmarknadsföring, materialproduktion och fotografering.
ANTELL
Planering av marknadsföring.
BRIDGESTONE
Bridgestone tunga fordons some- och sökmotormarknadsföring.
SVEA
Varumärkesförtydligande, kampanjplanering och produktion.
RECION
Planering, implementering och innehållsproduktion av företagsidentitet, marknadsföring och some-kanaler.
SIVINA
Förnyelse av varumärkesidentitet, marknadsföringsmaterial och webbsida.
NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO
Kampanj- och platsplanering samt produktion av material.
HELSINGFORS STAD
Design av Skidipeli -materialet.
MIGRATIONSVERKET
Vapaaehtoinen Paluu -webbsidans design, tillgänglighetsdesign och produktion.