Rekisteriseloste ja tietosuoja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Mainostoimisto Smoy Oy
Y-tunnus: 0741439-6
Osoite: Hämeentie 11 A, 00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Maria Blomberg
Puh: +358 40 732 2902
Email: maria.blomberg(a)smoy.com

3. Rekisterin nimi
Mainostoimisto Smoyn asiakas-, yhteistyökumppani ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Mainostoimisto Smoyn asiakas-, yhteistyökumppani- ja uutiskirjerekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
– Asiakkuuteen ja muuhun kaupalliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen
– Verkkosivujen käytön seurantaan, analysointiin ja kehittämiseen
– Asiakasviestinnän kehittämiseen ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen
– Lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin ja tiedottamiseen
– Myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää vain oleellisia työhön liittyviä henkilötietoja. Näitä ovat esim. yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero), mahdolliset tiedot ammattinimikkeestä, yrityksestä ja verkkosivuista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
​Henkilötietoja voidaan lisätä MailChimp uutiskirjeohjelmaan sekä Googlen hallinnoimaan pilvipalveluun, joiden palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit yhteystietoineen arkistoituvat lisäksi palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Ko. palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus tiedon korjaamiseen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen uutiskirjeen mukana olevasta linkistä, tai muuttaa ja täydentää tietojaan lähettämällä kirjallisen viestin rekisterinpitäjälle.

13. Evästeet
Saatamme käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuston käytettävyyden parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksissa.