Sosiaalinen media ja sisällöntuotanto

Sosiaalinen media on yhä useammin ensimmäinen kohtaamispaikka potentiaalisen asiakkaan kanssa. Laadukas sosiaalisen median sisältö antaa yritykselle kasvot, puhaltaa keskustelun henkiin ja sitouttaa yleisön tehokkaasti. Sisällöntuotannon merkitys markkinoinnissa on jatkuvassa kasvussa. Ei ole samantekevää, millainen tone-of-voice yrityksellä on ja miten asiakkaiden kanssa kommunikoidaan eri kanavissa.

Sosiaalisen median strategia ja sisältösuunnitelma

Sosiaalisen median avulla on mahdollista vahvistaa mielikuvaa, kasvattaa yrityksen tunnettuutta, tavoittaa asiakkaita ja tehostaa myyntiä. Vaikuttava ja brändiä rakentava sosiaalisen median markkinointi onkin monen menestyvän yrityksen takana.

Tuloksellinen sosiaalisen median markkinointi vaatii syvällistä asiakasymmärrystä, sillä yrityksen tulee olla läsnä niissä kanavissa, joissa sen asiakkaat ovat. On puhuteltava niin olemassa olevia kuin potentiaalisia asiakkaita. Sosiaalisen median strategia määrittää suuntaviivat somemarkkinoinnille. Strategia kattaa niin kanavavalinnat, visuaalisen ilmeen, sisältöformaatit kuin vuosikellon sisällöntuotannolle.

Me Smoyssa laadimme liiketoimintaasi tukevan sosiaalisen median strategian sekä tavoitteisiisi pohjautuvan sisältösuunnitelman. Strategiasuunnittelun ja sisällöntuotannon lisäksi tarjoamme asiakkaillemme somekonsultointia ja -koulutusta.

Neonpeukku
Näppäimistö

Sisällöntuotanto vaatii osaamista ja resursseja

Moni yllättyy siitä, kuinka tärkeää ja aikaa vievää säännöllinen sisällöntuotanto on. Jatkuvaan sisältövirtaan on helppo hukkua, ja kilpailijoista erottuminen on haasteellisempaa kuin koskaan aiemmin. Asiakkaiden sitouttaminen vaatii jatkuvasti kehittyvää ja määrätietoista sisältöä sekä aktiivista läsnäoloa eri kanavissa.

Laadukas somesisältö on kiinnostavaa, viihdyttävää, hyödyllistä tai tunteita herättävää – mielellään jopa useampaa asiaa yhtä aikaa. Tällaisen sisällön suunnitteleminen vaatii strategista näkemystä, monipuolista kokemusta, terävää kynää sekä ennen kaikkea pitkäjänteistä työtä.

Ulkoistamalla sisällöntuotannon sinun ei tarvitse stressata jatkuvista postauksista, vaan voit jättää käsikirjoittamisen, editoinnin ja julkaisun ammattilaisten hoidettavaksi. Sisällöntuottajamme kartoittavat vahvuutesi sekä tuotteidesi myyntivaltit ja tuottavat niistä koukuttavaa sisältöä kanaviisi. Somekanavat voidaan myös kytkeä osaksi markkinoinnin automaatiota tai ajastaa.

Ideoimme puhuttelevat sisällöt eri kanaviin:

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

Tehokasta ja tuloksellista somemainontaa

Sosiaalisen median markkinointiin kannattaa ottaa mukaan myös maksettu mainonta, sillä kanavien omat algoritmit rajoittavat sisältöjen orgaanista näkymistä. Maksetun mainonnan avulla sisällöt varmasti tavoittavat kohderyhmänsä ja leviävät myös laajemmalle yleisölle.

Somemainonnan tehtävänä on aktivoida ja motivoida kohderyhmiämme toimimaan. Analytiikka opettaa ymmärtämään kohdeyleisöä paremmin ja auttaa kehittämään mainonnan sisältöjä. Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme somekampanjoita sekä pidämme yllä jatkuvaa näkyvyyttä mainonnan avulla. Raportoimme somemainonnan toimivuudesta ja tuloksista kerran kuukaudessa, ja käymme säännöllisesti läpi kanavien kehittämiseen liittyviä asioita yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Jos aikasi tai osaamisesi ei riitä somekanavien tulokselliseen hyödyntämiseen, me autamme. Räätälöimme sosiaalisen median sisältökokonaisuudet toiveidesi ja tarpeidesi mukaan, aina yksittäisistä kampanjoista kokonaisvaltaiseen sosiaalisen median ylläpitoon.