Yritysilme on voimakasta tunnelmaa ja viimeisteltyjä yksityiskohtia

Mitä pitäisi asiakkaasi sydämessä liikkua, kun hän kohtaa brändisi? Iloa, luottamusta, arvostusta? Vai tunne siitä, että hänelle tarjotaan asiantuntevuutta, vakavaraista toimijaa? Mikä tunne nykyisestä brändistäsi syntyy?

Tunteet ohjaavat ostokäyttäytymistä. Ne tulevat nopeasti jo ensikohtaamisesta. Brändisi, palvelusi ja tuotteesi visuaalinen ilme on se, jonka perusteella ensivaikutelma muodostetaan. Pidetään huolta, että se on paras mahdollinen.

Brändin identiteetin jatkuva kehitys

Yritysilmettä, tuotemerkkiä ja pakkauksia tulee tarkastella taukoamatta ja kriittisin silmin. Brändin tulee elää ja kehittyä. Maailma, estetiikka ja symboliikka muuttuvat jatkuvasti. Graafisen ilmeen tulee elää ajassa, jotta se puhuttelee modernia kuluttajaa.

Graafisen ilmeen tai visuaalisen identiteetin suunnittelulla tarkoitetaan yleensä yritysilmeen ja logon luomista tai uusimista sekä graafista ohjeistoa. Hyvin suunnitellun visuaalisen identiteetin perusteella suunnitellaan kaikki muut markkinointiviestinnän toimenpiteet, kuten nettisivut, kampanjat ja esitteet.

Perussuunnittelun apuna käytämme tutkimus- ja workshop-tietoa. Graafinen suunnittelu ja visuaalisuus ovat olennainen osa markkinoinnin kokonaisuutta – jokaista markkinointiviestinnän kampanjaa. Meillä on myös mahdollisuus tehdä ennakkotutkimusta ja esitestausta brändimielikuvista perussuunnittelun ja näkemysten tueksi.

Brandbook tai graafinen ohjeisto auttaa arjessa

Vanhan yritysilmeen päivittämisessä ei välttämättä ole kyse isosta muutoksesta, usein puhutaankin evoluutiosta tai freesauksesta. Ilmeen suunnittelu ei välttämättä tarkoita logouudistusta, vaan yleensä keskitymme muuhun visuaaliseen viestintään, kuten kuvamaailmaan, fontteihin, infograafeihin ja värien käyttöön.

Tehtävämme on suunnitella selkeä graafinen ohjeisto, jonka avulla oma organisaatiosi pystyy toimimaan itsenäisesti. Ohjeisto helpottaa omien ja mainostoimistosi graafisten suunnittelijoiden työtä heidän soveltaessaan visuaalista ilmettä eri aineistoihin. Kun brändin identiteetti käsittelee laajempaa kokonaisuutta, kuten tapaa puhua tai kuvakonsepteja, puhumme yrityksen brandbookista.

Suunnittelemme Smoyssa graafisia ohjeistoja kaiken kokoisille brändeille niin B2B- kuin B2C-markkinoilla toimiville yrityksille. Yksinkertaisimmillaan graafinen ohjeisto sisältää selkeät ohjeet logosta, väreistä, fonteista sekä esimerkkitaitot käyntikorteista, kirjelomakkeista sekä power point -esityksistä asiakkaamme käyttöön.

Aineiston tuotanto varmoissa käsissä

Markkinoijan arkeen kuuluu paljon materiaalien tuotantoa, missä ei kaivata virheitä tai aikataulujen venymistä. Kokenut ja tarkkasilmäinen tuotantotiimimme on aina apunasi. Joskus myös markkinointilainsäädäntö asettaa rajoituksia aineistoille, ja ammattilaisen avulla et näissäkään tapauksissa tee kalliita virheitä.

Mainostoimistona tarjoamme täyden palvelun mainonnan konseptoinnista ja kampanjasuunnittelusta painetun ja digitaalisen aineiston tuotantoon sekä paino- ja mediayhteyksiin asti. Toimimme myös ketteränä tuotantoapuna materiaalien päivitystöissä ja ylläpidossa.

Meillä on asiakkaita, joiden luotettavana kumppanina olemme vuosikausia huolehtineet siitä, että meiltä löytyvät aina viimeisimmät painokelpoiset originaaliaineistot. Hoidamme päivitykset nopeasti ja kustannustehokkaasti, eikä asiakkaidemme tarvitse huolehtia aineistojen arkistoinnista.

Avecra-malleja
Brändi luo mielikuvia ja tunteita