Asiakkuusmarkkinointi on hyvää asiakkuuden hoitoa

Asiakkuusmarkkinointi on asiakassegmenttien etsimistä, löytämistä, vakuuttamista ja sitouttamista. Se on asiakkaiden tarpeiden tunnistamista ja näihin tarpeisiin vastaamista kohdennetuilla viesteillä. Mitä paremmin asiakkaan tarpeisiin onnistutaan reagoimaan, sitä halukkaampi hän on ostamaan. Kohderyhmälle relevantti sisältö on avainasemassa.

Asiakkuusmarkkinoinnin, asiakassuhdemarkkinoinnin ja suoramarkkinoinnin käytetyimpiä keinoja ovat painettu ja digitaalinen asiakasviestintä, kohdistetut aktivointikampanjat, uutiskirjekonseptit, kanta-asiakasohjelmat, lojaliteettiohjelmat sekä sosiaalisen median kanavat ja niiden sisällöntuotanto. Myös myyjien asiakkuudenhoito-ohjelmat, myyjäkilpailut ja myynnin tuki- ja presentointimateriaalit ovat osa asiakkuusmarkkinointia. Asiakkuusmarkkinoinnin pisimmälle viety muoto on markkinoinnin automaatiota.

Kohderyhmistä 
suosittelijoita

Toimivalla asiakkuusmarkkinoinnilla kasvatetaan kertaostoksen kokoa ja ostouseutta, eli kehitetään asiakkaan lojaliteettia. Kohdistettu markkinointi tekee asiakkaista suosittelijoita, jotka levittävät viestiä eteenpäin tutuilleen ja nämä edelleen eksponentiaalisesti laajemmalle potentiaalisten asiakkaiden joukolle. Asiakkaat valitsevat oikean kohderyhmän puolestasi.

Viraaliefektiin tarvitaan ilmiöiden ja pirstaloituvien kuluttajaryhmien sekä median käytön ymmärrystä. Vakiokaavan mukaan tehty sähköpostipohjaisella ”kutsu kaverisi”-kampanja ei nykyisin enää riitä.

Hallittu suosittelumarkkinointikampanja on yksi nopeimmin ja tehokkaimmin toimivista markkinoinnin toimenpiteistä. Viraalimarkkinoinnista meillä Smoyssa on vuosien varrelta lukuisia ja palkittuja onnistumisia.

Liidit
Tuohi

Suoramarkkinointia vai asiakassuhdemarkkinointia

Aiemmin myynnillisistä, mitattavista kampanjoista puhuttiin suoramarkkinointina. Hyvin rakennettu ja kohdistettu suostuttelu toimii edelleen, uudesta nimestä huolimatta. Maailman ja medioiden muuttuessa samat keinot toimivat WhatsAppissa, Instassa ja SnapChatissa.

Smoy on Suomen ensimmäinen asiakkuusmarkkinointiin erikoistunut mainostoimisto, jossa on tehty myyntiin tähtääviä mainonnan konsepteja ja kampanjoita jo vuodesta 1980. Osaamme puhutella vastaanottajaa oikealla sävyllä ja tyylilajilla niin kiinnostavasti ja vakuuttavasti, että hän päättää toimia tavoitteiden mukaan.

Kanta-asiakasohjelmat, markkinoinnin 
automaatio ja inbound

Suunnittelemme asiakasdialogin ja lojaliteetin kasvattamiseen huolella mietittyjä asiakkuuskonsepteja ja kanta-asiakasohjelmia. Ideoimme brändiä tukevia ja myyntiä aktivoivia kampanjoita uusiasiakashankintaan, niin painettuun kuin digitaalisiinkin kanaviin.

Markkinoinnin automaatio ja uudet markkinoinnin teknologiat tukevat tavoitteellista asiakkuusmarkkinointia. Markkinoinnin automaatiota varten ei aina tarvitse suuria teknisiä investointeja, vaan voimme aloittaa notkeasti nykyisen uutiskirjejärjestelmän päälle rakennetuilla automatisoiduilla toimenpiteillä. Inbound-markkinoinnin suunnittelu on tärkeä osa verkkosivuston suunnittelun ja markkinoinnin automaatioprosessia.

Teknologia ei yksin automatisoi markkinointia, vaan tärkein osa markkinoinnin automaation toteuttamisesta on sisällön suunnittelua ja tuotantoa. Sisällön suunnittelussa kannattaa heti automatisointiprojektin alussa turvautua markkinoinnin ammattilaisen apuun.

20 % asiakkaista tuo 80 % yrityksen liikevaihdosta