Asiakkaat tekevät yrityksen, 
pidetään heistä hyvää huolta.

Asiakkuusmarkkinointi on asiakassegmenttien etsimistä, löytämistä, vakuuttamista ja sitouttamista. Se on asiakkaiden tarpeiden tunnistamista ja näihin tarpeisiin vastaamista kohdennetuilla viesteillä. Siksi asiakkuusmarkkinointi on myös hyvää asiakkuuden hoitoa. Mitä paremmin asiakkaan tarpeisiin onnistutaan reagoimaan, sitä halukkaampi hän on ostamaan. Kohderyhmälleen relevantti sisällöntuotanto on tässä lajissa avainasemassa.

Asiakkuusmarkkinoinnin, asiakassuhdemarkkinoinnin ja suoramarkkinoinnin käytetyimpiä keinoja ovat painettu ja digitaalinen asiakasviestintä, kohdistetut aktivointikampanjat, uutiskirjekonseptit, kanta-asiakasohjelmat, lojaliteettiohjelmat, sekä sosiaalisen median kanavat ja niiden sisällöntuotanto. Myös myyjien asiakkuudenhoito-ohjelmat, myyjäkilpailut ja myynnin tuki- ja presentointimateriaalit ovat osa asiakkuusmarkkinointia. Asiakkuusmarkkinoinnin pisimmälle viety muoto on markkinoinnin automaatiota.

Kohderyhmistä 
suosittelijoita

Kysymys on oikeanlaisesta viestinnästä oikealle kohderyhmälle. Toimivalla asiakkuusmarkkinoinnilla kasvatetaan niin kertaostosta kuin ostouseutta eli kehitetään asiakkaan lojaliteettia. Parhaimmillaan kohdistettu markkinointi tekee asiakkaista suosittelijoita, jotka levittävät viestiä eteenpäin omille tutuilleen ja nämä edelleen eksponentiaalisesti entistä laajemmalle joukolle potentiaalisia asiakkaita. Näin asiakkaat valitsevat oikean kohderyhmän puolestasi.

Viraaliefektin saavuttamisen keinot ovat jatkuvassa muutoksessa. Jos ennen pärjäsi vakiokaavan mukaan tehdyllä sähköpostipohjaisella ”kutsu kaverisi”-kampanjalla, tänä päivänä tarvitaan ilmiöiden ja pirstaloituvien kuluttajaryhmien ymmärrystä. Myös kohderyhmän mediankäyttö on tunnettava syvällisesti.

Hallittu suosittelumarkkinointikampanja on yksi nopeimmin ja tehokkaimmin toimivista markkinoinnin toimenpiteistä. Viraalimarkkinoinnista meillä Smoyssa on vuosien varrelta lukuisia ja palkittuja onnistumisia.

Liidit
Tuohi

Kokemuksella on 
merkitystä

Smoy on Suomen ensimmäinen asiakkuusmarkkinointiin erikoistunut mainostoimisto, jossa on tehty myyntiin tähtääviä mainonnan konsepteja ja kampanjoita jo vuodesta 1980. Aiemmin myynnillisistä, mitattavista kampanjoista puhuttiin suoramarkkinointina. Vaikka moni asia on vuosien kuluessa muuttunut, toimii hyvin rakennettu ja kohdistettu suostuttelu tänäkin päivänä.

Tärkeää on osata puhutella vastaanottajaa oikealla sävyllä ja tyylilajilla niin kiinnostavasti ja vakuuttavasti, että hän päättää toimia tavoitteiden mukaan. Vaikka menetelmät ja mediat muuttuvat, ihminen ei kovinkaan nopeasti. Monet vuosikymmeniä vanhat keinot purevat edelleen yhtä hyvin, vaikkakin kanava olisi WhatsApp.

Kanta-asiakasohjelmat, markkinoinnin 
automaatio ja Inbound

Suunnittelemme asiakasdialogin ja lojaliteetin kasvattamiseen huolella mietittyjä asiakkuuskonsepteja ja kanta-asiakasohjelmia. Ideoimme kanta-asiakasohjelmiin brändiä tukevia ja myyntiä aktivoivia kampanjoita uusiasiakashankintaan, hyödyntäen luonnollisesti niin painettua kuin digitaalistakin kanavavalikoimaa.

Markkinoinnin automaatio ja sen toteutusta tukevat teknologiat ovat uusin tapa tehdä tavoitteellista asiakkuusmarkkinointia. Markkinoinnin automaatiota tai sen kustannuksia on turha pelätä. Sitä varten ei aina tarvitse suuria teknisiä investointeja, vaan voimme aloittaa sen myös uutiskirjeteknologioiden päälle rakennetuilla ajastetuilla toimenpiteillä. Inbound-markkinoinnin suunnittelu on tärkeä osa verkkosivuston suunnittelun ja markkinoinnin automaatioprosessia.

Tärkeintä on muistaa, että teknologia ei yksin automatisoi markkinointia, vaan merkittävä osa markkinoinnin automaation toteuttamisesta on sisällön suunnittelua ja tuotantoa. Sisällön suunnittelussa kannattaa heti automatisointiprojektin alussa turvautua markkinoinnin ammattilaisen apuun.

20 % asiakkaista tuo 80 % yrityksen liikevaihdosta