Mainonnan konsepti on brändin sielu. Sen on oltava kirkas, rakastettava ja aito.

Mainonnan konsepti tukee tuotteen tai palvelun brändiä ja toimii kampanjasuunnittelun punaisena lankana. Brändin jalkautus, tuotelanseeraus, ketjumarkkinointi, uusasiakashankinta, yhteiskunnallinen markkinointi, varainhankinta ja jäsenhankinta ovat usein kampanjasuunnittelumme aiheita. Mainonnan konsepti kulkee koko matkan perinteisistä medioista viestinnän kautta digitaalisiin kanaviin.

Konseptisuunnittelu

Kirkas ja iskevä mainonnan konsepti tekee viestistä selkeän ja tarttuvan. Konsepti pitää huolta jatkuvuudesta ja tunnistettavuudesta. Pyörää ei keksitä jokaiseen aktivointitoimenpiteeseen uudelleen, vaan konsepti helpottaa markkinoijan työtä. Hyvä konsepti säästää aikaa ja tekee tuloksia.

Mainonnan konsepti kiteyttää oivaltavasti asiakaslupauksen ytimen ja näkyy yhtenäisellä, tunnistettavalla tavalla kaikissa tilanteissa niin visuaalisesti, viestinnällisesti kuin toiminnallisestikin. Hyvä konsepti monistuu helposti eri medioihin ja markkinointikanaviin ja siitä voi ammentaa uutta materiaalia ja erilaisia toimenpiteitä vuodesta toiseen.

Konseptisuunnitteluun kannattaa panostaa, koska se on ainoa tapa tehdä pitkäjänteistä markkinointia. Meillä Smoyssa suunnitellaan konsepteja leveästi eri toimialaloille, mikä helpottaa sukeltamista aina uusien kohderyhmien ja asiakkuuksien ytimeen.

Kampanjasuunnittelu

Vahvan brändin tai valmiin konseptin alle voi suunnitella mitä tahansa kaupallisia toimenpiteitä, myynnin aktivointikampanjoita tai ketjumarkkinointia. Kekseliäs ja hyvin suunniteltu kampanja herättää kohderyhmän ja saavuttaa tehokkaasti tavoitteet.

Meillä on ollut ilo suunnitella ja toteuttaa kampanjoita kaikkiin mahdollisiin kanaviin, niin painettuihin, digitaalisiin, postin kautta kulkeviin kuin ulkona näkyviinkin. Aloitamme suunnittelun aina asiakkaamme tavoitteiden perusteella, mediakanavista riippumatta.

Yhteistä kaikelle toteuttamallemme markkinointiviestinnälle on, että se saa tehokkaasti aikaan toimintaa; asiakkaamme tuotteen tai palvelun kysyntää.

Markkinoinnin mitattavuus

Kaupallisissa kampanjoissa myynti on tarkka onnistumisen mittari, ja siksi pidämme aina suunnittelussa ovipumpun laulun tai verkkokaupan ostoskorin kirkkaana mielessä. Verkkokaupassa ja digitaalisessa ympäristössä nopeita ja tarkkoja mittareita on monia muitakin.

Haastamme asiakkaamme siihen, että ei tyydytä mittareiden ja datan pintapuoliseen vilkuiluun. Datassa on viisaus, jonka valjastamme markkinoinnin käyttöön. Mittareita ei myöskään katsota vain jälkijättöisesti, vaan aktiivisesti jokaisen kampanjan aikana. Tarpeen tullen kampanjaa voi ohjata jatkuvasti muuttuvien tulosten mukaan.

Joskus mainostoimistoyhteistyö aloitetaan juuri kampanjasuunnittelun kautta, kun luovuutta ja yhteistyön toimivuutta halutaan testata ja arvioida käytännössä.

Luova konsepti perustuu strategiaan