ATT BYGGA EN BRANDIDENTITET
KRÄVER KONTINUERLIGT ARBETE

Företagsimagen, varumärket och förpackningar bör kontinuerligt ses över och med kritiska ögon. För att säkerställa kontinuiteten av varumärket måste varumärket leva och utvecklas. Världen, estetiken och symboliken förändras ständigt. För att lyckas tilltala den moderna konsumenten, måste det grafiska utseendet leva subtilt i tiden.

Att designa ett grafiskt utseende eller visuell identitet syftar vanligtvis på att skapa eller förnya en logotyp och ett företagsutseende, samt grafiska riktlinjer för vidare användning i marknadsföring. Utifrån en väldesignad visuell identitet utformas även hemsidor och alla andra åtgärder av marknadskommunikation.

Till hjälp för grundläggande design använder vi oftast målinriktad forsknings- och workshop information. Grafisk design och visualitet är en väsentlig del av helheten av marknadsföringsåtgärder – av varje marknadsföringskommunikations kampanj. Vi har också möjlighet att göra förundersökningar och förtestning av din varumärkesbild till stöd för grundläggande design och insikter.

Legopalikoita
Recion-brandbook

BRANDBOOK ELLER GRAFISKA INSTRUKTIONER
HJÄLPER I VARDAGEN

Att uppdatera det gamla företagsutseendet till dags dato är inte nödvändigtvis en stor förändring, och oftast talar vi mer om evolution eller uppfräschning. Design av utseende innebär inte nödvändigtvis förnyelse av logo, utan vi fokuserar ofta på annan visuell kommunikation, såsom bildvärlden, typsnitt, infografik och användning av färger.

Vårt jobb är att utforma åt dig tydliga grafiska riktlinjer, med vars hjälp din organisation kan verka också självständigt. Syftet med riktlinjerna är att underlätta ditt eget och din reklambyrås grafiska designers arbete, då de i framtiden tillämpar det visuella utseendet på olika material. När ett varumärkes identitet handlar om en bredare helhet, såsom sättet att tala eller bildkoncept, talar vi om ett företags brandbook.

På Smoy utformar vi grafiska riktlinjer för varumärken av alla storlekar för företag både på B2B- och B2C-marknaden. Som enklast innehåller de grafiska riktlinjerna tydliga instruktioner om logotypen, färger, typsnitt, samt exempel på layout för visitkort, brevpapper och en power point-presentation som vår kund kan använda.

PRODUKTION AV MATERIAL
I SÄKRA HÄNDER

Marknadsförarens vardag innebär producerande av en mängd olika material, där det inte finns behov för fumlande eller tänjande av tidsscheman. Vårt erfarna och noggranna produktionsteam finns alltid till din hjälp. Ibland sätter marknadsföringslagar också begränsningar på materialet, och med hjälp av ett proffs kommer du inte heller i dessa fall i misstag göra kostsamma fel.

Som reklambyrå erbjuder vi till de flesta av våra kunder en komplett service från konceptualisering och kampanjplanering till produktion av tryckt och digitalt material, ända till tryckeri- och mediakontakter. Vid behov fungerar vi även som smidig produktionshjälp vid uppdatering, underhåll och tryckbar kvalitet av material.

Vi har kunder vars pålitliga partner vi i åratal har sett till att vi alltid har de senaste tryckbara materialen i original. På så sätt kan vi sköta uppdateringar så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt och du som kund behöver inte oroa dig för arkivering av materialet.

Avecra-malleja