FACEBOOK-MAINONNAN ABC

1.10.2019

Facebook-mainonnan avulla voi saavuttaa merkittäviä tuloksia. Tämän tietää yli 7 miljoonaa mainostajaa, jotka mainostavat aktiivisesti Facebookissa. Riippumatta siitä, onko kyseessä B2C- tai B2B-yritys, fiksusti tehtynä Facebook-mainonta voi kasvattaa asiakkaiden määrää ja vauhdittaa myyntiä.

Tässä blogissa vastaamme tyypillisimpiin perustason kysymyksiin Facebook-mainonnasta sekä kerromme lisää syitä, miksi kannattaa mainostaa Facebookissa.

Miksi maksaa Facebook-mainonnasta, kun julkaisuja voi luoda ilmaiseksi?

Yritysten orgaaninen (ilmainen) näkyvyys Facebookissa on nykyään hyvin pientä. Periaatteessa ainoastaan mielenkiintoisella, relevantilla ja omaperäisellä sisällöllä voi ansaita orgaanista näkyvyyttä. Mitä enemmän reaktioita, kommentteja ja jakoja julkaisu saa, sitä isompi on sen orgaaninen näkyvyys.

Maksuttomiin julkaisuihin nojaava markkinointi Facebookissa ei ole tehokasta, paitsi jos sattuu olemaan erityisen hyvä tekemään julkaisuista viraaleja ilmiöitä. Tilanne on se, että jopa sivusi tykkääjät eivät näe julkaisujasi, jos he eivät ole aikaisemmin millään tavalla reagoineet niihin. Huomioitavaa on myös, että tykkääjät eivät välttämättä ole yrityksen oikeita asiakkaita. Eli vaikka maksuttomat julkaisut tavoittaisivatkin hyvin oman sivun tykkääjiä, niillä ei todennäköisesti ole suurta vaikutusta myyntilukuihin.

Jos haluaa, että viesti varmasti tavoittaa maksavat ja potentiaaliset asiakkaat, kannattaa kokeilla Facebook-mainontaa.

Miten voi mainostaa Facebookissa?

Facebookissa voi käytännössä mainostaa kahdella eri tavalla. Voi joko sponsoroida julkaisuja tai luoda Facebook-mainoksia Mainosten hallinnan – Facebookin oman mainostyökalun avulla.

Sponsorointi eli julkaisujen mainostaminen on hyvin yksinkertaista ja nopeaa. Maksettuja julkaisuja ei kuitenkaan voi kohdistaa samalla tavalla kuin mainonnan hallintatyökalun avulla tuotettuja Facebook-mainoksia, eikä niillä ole samoja vahvuuksia.

Mainosten hallinta tarjoaa mainostajalle paljon kehittyneempiä toimintoja, mutta sen käyttö vaatii opettelua ja jonkin verran teknistä osaamista. Mainosten hallinnan käyttäminen kuitenkin palkitsee, sillä Facebook-mainokset tuottavat tavallisesti parempia tuloksia kuin maksetut julkaisut.

Mitä etuja Facebookin Mainosten hallinta tarjoaa?

Mainosten hallinnassa voi suunnitella, luoda ja muokata monenlaisia eri liiketoiminnallisia tavoitteita tukevia mainoksia, joilla voi saada aikaan konkreettisia tuloksia. Mainos on mahdollista optimoida esimerkiksi reaktioiden sijaan suoraan sivustokonversioille tai verkkokaupan tilauksille.

Mainosten hallinnassa voi määrittää mainosbudjetin mainosjoukon tai mainoskampanjan tasolla. Kokonaisbudjetin sijaan pystyy käyttämään päivittäistä budjettia. Voi myös itse päättää, haluaako maksaa mainonnan näyttökerroista vai klikeistä.

Mainostyyppejä on useita, kuten esimerkiksi kuva-, video-, karuselli- ja kokoelmamainos. Call-to-action -painikkeen voi valita itse monista saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Mainosten toimivuutta on helppo tarkastella milloin vain analytiikka- ja raportointityökalusta. Analysoimalla ja vertailemalla mainosversioiden ja mainosjoukkojen tuloksia, oppii kohderyhmän preferensseistä ja käyttäytymisestä. Näin tietää myös, mihin kannattaa panostaa ja mihin taas ei.

Mainosten hallinnan suurin etu on kuitenkin se, että se tarjoaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia mainonnan kohdentamiselle. 

Miten Facebook-mainontaa voi kohdentaa?

Facebook-mainonnan kohdentamismahdollisuudet ovat vertaansa vailla. Mainosten hallinnassa voit kohdentaa mainoksia tarkasti juuri haluamillesi kohderyhmille.

Sen lisäksi, että mainoksia voi näyttää Facebook-sivusta tykkääville ja tykkääjien kavereille, Facebook-mainoksia on mahdollista kohdentaa muun muassa käyttäjän iän, sukupuolen, asuinpaikan, etnisen taustan, koulutuksen, kielen, elämäntapahtuman, tehtävänimikkeen, parisuhdetilanteen, kiinnostuksen kohteiden ja jopa ostokäyttäytymisen perusteella.

Lisäksi voi hyödyntää erilaisia samankaltaisuuteen perustuvia mukautettuja kohderyhmiä (eng. lookalike audiences). Niiden avulla pystyy kohdistamaan mainontaa niille käyttäjille, jotka muistuttavat yrityksen nykyisiä asiakkaita tai yritykselle tärkeitä yleisöjä. Näin voi näyttää mainoksia esimerkiksi yrityksen verkkosivuston vierailijoita muistuttaville henkilöille.

Mainosten hallinta -työkalun avulla mainoksia voi kohdistaa myös suoraan yrityksen sähköpostilistalla oleville henkilöille. Retargeting-mainonnan avulla voi helposti tavoittaa verkkosivustolla aiemmin vierailleet käyttäjät.

Missä Facebook-mainokset näkyvät?

Facebook-mainokset voivat näkyä Facebookin lisäksi myös Facebookin omistamassa Instagramissa (tämä ei edellytä yrityksen Instagram-tiliä) sekä Facebook Audience Networkiin kuuluvilla lukuisilla verkkosivuilla ja sovelluksissa Facebookin ulkopuolella.

Mainosten sijoittelut eli mainoksen näyttöpaikat voi valita itse. Saatavilla on seuraavat sijoittelut:

  • Syöte tai uutisvirta
  • Oikea sarake
  • Pika-artikkelit
  • In-stream-videot
  • Ehdotetut videot
  • Tarinat
  • Marketplace
  • Messenger

Mitä hyötyä on Facebook-mainonnasta?

Facebookin mainetta ravisuttaneista skandaaleista huolimatta Facebook on edelleen yksi maailman suurimmista sosiaalisen median alustoista. Yli 1,5 miljardia ihmistä käyttää Facebookia päivittäin, ja Suomessa Facebookilla on yli 2,7 miljoonaa käyttäjää.

Facebook-mainonta on täysin mitattavissa ja ammattilaisten toteuttamana se on yksi tehokkaimmista ja edullisista markkinoinnin muodoista. Oli yrityksen ala mikä tahansa, Facebook on erinomainen kanava näkyvyyden kannalta. Siinä voi helposti tavoittaa niin uusia kuin nykyisiä asiakkaita. Lisäksi, Facebook-mainonnalla voi kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja lisätä tuotteen tai palvelun kysyntää sekä myyntiä.

Facebook-mainontaa kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti, sillä sitkeät mainostajat saavat Facebookilta vastineeksi parempaa näkyvyyttä mainoksilleen. Pitkäjänteinen mainostaminen on tärkeää myös sen takia, että sen avulla oppii, millainen Facebook-mainonta tuottaa parhaita tuloksia.

Jos yritykselläsi ei ole aikaa tai resursseja keskittyä Facebook-mainonnan suunnitteluun ja tuotantoon itse, kannattaa tämän tärkeän markkinointikanavan hyödyntäminen antaa ammattimaisen markkinointikumppanin työstettäväksi.

Silvia Karkonen, Smoyn Digital Marketing Specialist

Viimeisimmät artikkelit