Konseptit järjestykseen ja brändinhallinta sujuvaksi

5.9.2019

Itse kullakin menee konseptit joskus sekaisin, mutta kun asiansa osaava markkinointi- tai mainostoimisto suunnittelee mainonnan konseptin, on idea selkeässä paketissa ja loogisessa järjestyksessä. Luovuus ei busineksessa ole synonyymi boheemille hurlumheille, ja markkinointiviestinnän konseptit ovat tästä hyvä osoitus.

Luova konsepti perustuu strategiaan

Konsepti on asiakkaan strategisten tavoitteiden perusteella rakennettu brändin selkäranka, joka tukee kaikkea siihen liittyvää markkinoinnin ja viestinnän tekemistä. Mainonnan konsepti auttaa pitämään huolta brändin tunnistettavuudesta sekä johdonmukaisesta tavasta viestiä mediaympäristöstä ja kanavasta riippumatta.

Loppuasiakkaalle konsepti ei näy pelkästään sloganina, tone of voicena, visulinjana tai yksittäisenä kampanjana, vaan konseptin ansiosta kaikki edellä mainitut ovat sulassa sovussa, luontevasti linjassa keskenään. Konsepti luo brändille sen pitkäjänteisen arvon ja varmistaa loppupeleissä kaupallisen menestyksen.

Ajattelutyö pakettiin

Konseptisuunnittelun ytimessä on löytää brändille vahva, erottuva asiakaslupaus. Mikä on se jokin, mikä erottaan tuotteen tai palvelun kaikista muista? Mitä uniikkia se tarjoaa asiakkailleen? Mikä on tuote-etu? Miten asiakkaita palvellaan? Tänä päivänä tuotteet ja palvelut muistuttavat siinä määrin toisiaan, että asiakaslupaus löytyy joskus vasta kiven alta.

Toimistossa konseptisuunnittelu-urakka alkaa systemaattisella tiedon keruulla. Dataa tulee kerätä niin yrityksestä, toimialasta, kilpailijoista kuin kohderyhmistä. Benchmarkeja kartoitetaan myös ilman toimialakohtaisia raja-aitoja haastaen, kyseenalaistaen ja soveltaen. Hyvä asiakasymmärrys edellyttää pureutumista sekä syvälle että riittävän laajalle.

Sitten vain roppakaupalla luovaa ajattelua, datan myllerrystä ja oivallusta, sekä pallottelua asiakkaan kanssa. Onnistuneen prosessin myötä asiat loksahtavat paikoilleen uuteen, ennen näkemättömään järjestykseen. Abstrakti ajattelu jalostuu konkretiaksi.

Konsepti elää pitkään ja monessa muodossa

Hyvä konsepti taustoittaa ja argumentoi sekä kiteyttää asiakaslupauksen ja kattotason idean. Huolella mietityn konseptin pohjalta on jatkossa helppo suunnitella mitkä tahansa markkinointiviestinnän toimenpiteet lanseerauksesta erilaisiin kampanjoihin, perinteisistä painopinnoista digitaaliseen presenssiin.

Toimivaksi suunniteltu konsepti säilyy markkinoinnin ohjenuorana kätevästi käden ulottuvilla mahdollisimman pitkään. Huolellisesti argumentoituna se on myös helppo esittää yrityksessä eteenpäin.

Hyvästä konseptista voi ammentaa toimenpiteitä ja materiaaleja lähes loputtomiin, ja brändin tarina pysyy joka tilanteessa yhtenäisenä ja tunnistettavana. Myös silloin kun useat välikädet ja monikanavaisuus aiheuttavat brändinhallintaan haasteita, selkeä konsepti pitää homman kasassa.

Taloudellisesti taitavaa markkinointia

Vaikka markkinoinnin konseptin suunnitteleminen vie jonkin verran aikaa ja resursseja, se maksaa itsensä ajan mittaan moninkertaisesti takaisin. Yksikään konsepti ei synny yksistään graafikon, sisällöntuottajan tai plannerin näppäimistöllä, vaan tiiviissä yhteistyössä monilukuisen ammattitaitoisen suunnittelutiimin, luotettavien yhteistyökumppaneiden ja kaukonäköisen asiakkaan kanssa.

Kiteytettynä: konsepti säästää aikaa ja rahaa, kun pyörää ei tarvitse keksiä jokaiseen kampanjaan ja toimenpiteeseen uudelleen.

Konsepti on uniikki kokonaisuus, jollaista ei löydy toista. Viime aikoina alalla on käyty keskustelua ideoiden kierrättämisestä. Siksi on hyvä tietää, että vaikka yksittäisillä ideoilla ei ole tekijänsuojaa, konseptia ei voi kopioida.

Mari Erämaa, Smoyn copywriter

https://www.smoy.com/palvelut/mainonnan-konseptit-ja-kampanjasuunnittelu

 

 

Viimeisimmät artikkelit