Optimoitu verkkosivusto kerää asiakkaat

23.3.2020

Hyvin suunniteltu ja onnistuneesti optimoitu verkkosivusto markkinoi yritystäsi ja brändiäsi tauotta, oli sitten arki tai pyhä, aamuruuhka tai viikonloppuyö. Kun perusasiat on tehty huolella, sivustosi nostatettu vetovoima työskentelee puolestasi tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.

Ammattimaisessa sivustosuunnittelussa hakukoneoptimointi huomioidaan heti ensimmäisistä ideoinneista alkaen. Näin verkkosivusto optimoidaan saman tien niin, että se kerryttää mahdollisimman paljon orgaanista näkyvyyttä relevanteilla avainsanoilla. Googlen algoritmeista on koottu oppaita ja listoja, mutta jatkuvat uudistukset edellyttävät herkeämätöntä hereillä oloa ja opiskelua. Tuore lista ranking-tekijöistä ja osuvista SEO-keinoista löytyy esimerkiksi Backlinkolta.

Selvää on joka tapauksessa, että oikein toteutettu SEO hyödyttää asiakkaitasi ja muita verkkokävijöitä, sillä sivuston löydettävyydessä painottuvat nimenomaan hyödyllinen sisältö ja hyvä käyttökokemus. Tätä korostaa myös Googlen Webmaster Guidelines. Seuraavassa keskeisiä keinoja, joilla voimme vaikuttaa sivustosi laatuun ja hakukoneystävällisyyteen.

Kaikki alkaa tavoitteista – mitä haluat?

Konkreettiset ja tarkat tavoitteet ovat markkinoinnissa parhaita, ja tämä pätee myös verkkosivuston tavoitteisiin. Peter Druckerin kehittämä SMART on yksi usein käytetyistä malleista, jonka avulla tavoitteet saadaan kirjattua selkeästi ja kytkettyä aikaan.

SMART-malli avattuna:

S = specific eli tarkkaan määritelty

M = measurable eli mitattavissa oleva

R = relevant eli merkityksellinen yrityksen toiminnan kannalta

T = time-bound eli aikaan sidottu.

Paljon pieniä ja yksi iso tavoite

Tavoitteita päätettäessä kannattaa pitää mielessä markkinointioppitunneilta tuttu suppilomainen asiakaspolku tai asiakassuppilo. Jokainen asiakkaasi kulkee joka tapauksessa kyseisen suppiloputken läpi, joten verkkosivuston mikrotavoitteet voi mainiosti rakentaa sen NÄE-, AJATTELE-, TOIMI- ja VÄLITÄ-vaiheiden varaan.

Ensimmäiseksi haluamme saada NÄE-vaiheessa olevan potentiaalisen asiakkaasi pysähtymään verkkoselailunsa aikana juuri sinun sivustollesi. Toivomme hänen tarttuvan kiinnostavaan sisältöön, esimerkiksi lukevan ajankohtaisen blogikirjoituksen ja viettävän sivustolla yleensäkin mahdollisimman pitkän aikaa.

AJATTELE-vaiheessa oleva henkilö on jo valmiiksi kosketuksessa sivustosi kanssa, mutta nyt haluamme häneltä enemmän. Olisi hienoa, jos saisimme verkkokävijän esimerkiksi lukemaan asiakaskokemuksia, vertailemaan tuotteita, katselemaan opastusvideoita, tilaamaan uutiskirjeen tai lataamaan laadukkaan oppaan tai esitteen, jota vastaan hän antaa myös yhteystietonsa.

TOIMI-vaiheessa ollaan jo pitkällä. Tässä kävijä on jo hyvin lähellä asiakkuutta. Hänet on kuitenkin vielä saatava vakuutettua siitä, että nyt jos koska kannattaa täyttää tilauslomake, soittaa myyntiin, tilata tuote tai palvelu tai tulla suoraan kivijalkaliikkeeseen. TOIMI-vaihe on tärkein liiketoimintasi tavoitteiden kannalta. Tässä monipuolinen kokemuksemme eri toimialoilta auttaa naulitsemaan läpimenon niin, että konversioita kertyy mahdollisimman tehokkaasti.

VÄLITÄ-vaihe viimeistelee sujuvan suppilomatkan. Tässä tilanteessa haluamme saada asiakkaasi suosittelemaan yritystäsi, tuotettasi tai palveluasi. Siksi hänelle on hyvä tarjota mahdollisimman helppo tapa esimerkiksi kirjoittaa arvio, antaa luokitus tai jakaa sisältöäsi sosiaalisessa mediassa. Näin saamme mahdollisimman laajasti muutkin potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan.

Yllä lihavoiduista tapahtumista saamme kätevästi sivuston mitattavat, SMART-mallin mukaiset mikrotavoitteet eli konversiot. Ne ovat kaikki tarkkoja, mitattavissa olevia ja merkityksellisiä. Lisäksi ne saadaan sidottua analysointia varten aikaan.

Makrotavoite on luonnollisesti jotakin suurempaa, olennaisempaa sekä suoraan liikevaihtoosi vaikuttavaa, jos yrityksesi toimii kaupallisella alalla. Selkeitä makrotavoitteita ovat tuotteen osto tai palvelun tilaus. Jos toimit kolmannella sektorilla isona tavoitteena voi olla vaikkapa hyväntekeväisyyskohteeseen lahjoitus, kummilapsen ottaminen tai jäsenyys.

Sisältö on yksi tärkeimpiä hakukonesijoitukseen vaikuttavista tekijöistä. Jotta pienet ja isot tavoitteet toteutuvat, seuraavassa seikkoja, joita sisällönsuunnittelussa tulee huomioida.

Kiteytys – mitä uniikkia tarjoat

Hyvän käyttäjäkokemuksen kannalta verkkosivustosi etusivulla tulee olla ytimekäs ja ymmärrettävä kuvaus siitä, mikä tuotteesi, palvelusi tai yrityksesi on ja mitä hyötyä se asiakkaallesi tai sidosryhmällesi tarjoaa. Etusivu on paikka, josta verkkokävijä kiteytystä etsii, saapuupa hän ensin mille aloitussivulle tahansa.

Jos arvolupauksesi ja uniikkien etujesi tiivistäminen kiinnostavaan ja selkeään muotoon tuottaa tuskaa, älä huoli. Totuus on, että asian ilmaiseminen lyhyesti on huomattavasti vaikeampaa kuin pitkästi ja polveilevasti.

Autamme mielellämme muotoilemaan käyttöösi tavoitteellisen, tiiviin hissipuheen, joka koukuttaa jatkamaan pidemmälle sivustosi sisältöihin. Oikeat sanavalinnat, annos asiantuntijuutta, ripaus tarinallisuutta, lupaus avusta – tunnemme monta tapaa nostaa kiteytyksen lentoon.

Avainsanat naulitsevat huomion

Avainsanat ovat niitä sanoja, sanayhdistelmiä tai lauseita, joilla ihmiset päätyvät hakujen kautta verkkosivuillesi. Tuloksellista hakukoneoptimointia varten avainsanat tulee määritellä jo siinä vaiheessa, kun sivuston sisältöä ja rakennetta suunnitellaan. Huolellinen avainsanatutkimus vie meiltä hieman aikaa, mutta se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Avainsanatutkimus auttaa määrittelemään, minkälaisin termein ja sanayhdistelmin sivustosi on järkevää saada näkymään Google-hauissa. Tavoitteemme on valita ne avainsanat, jotka liittyvät parhaiten yrityksesi tai brändisi liiketoimintaan ja joilla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa hyvää näkyvyyttä hakutuloksissa.

Sivustosi tekstisisältö kirjoitetaan valittujen avainsanojen ympärille. Määrittelemme osuvat avainsanat verkkosivustosi jokaiselle yksittäiselle sivulle erikseen, muutaman toisiinsa liittyvän avainsanan per sivu. Näin avainsanat luokitellaan järkevästi siten, että yhdellä sivulla keskitytään selkeästi yhteen aiheeseen ja toisella sivulla toiseen.

Jokaisen yksittäisen sivun teksti kirjoitetaan näiden muutaman avainsanan perusteella siten, että tekstissä avainsanoja tai niiden synonyymeja esiintyy suositellusti 2 prosenttiosuuden verran koko sisällöstä. Joidenkin suositusten mukaan sivulla tulisi olla SEO-näkökulmasta noin 2000 sanaa. Ajatuksena on, että pidempi tekstikokonaisuus tuottaa enemmän ja syvällisempää arvoa lukijalle.

Avainsanat ovat sivuston selkäranka ja äärimmäisen tärkeitä hakukonelöydettävyydelle. Tärkeimpiä avainsanoja tulisi käyttää sivulla mahdollisimman merkittävällä paikalla, heti ensimmäisissä tekstipaikoissa. Tehokkainta on, kun avainsana saadaan liitettyä H1-otsikkoon, leipätekstin alkuun, metateksteihin, sivun nimeen sekä kuvien nimiin ja alt-teksteihin.

Avainsana-analyysi on aina paikallaan

On monta tapaa toteuttaa avainsana-analyysi. Seuraavassa yksi tapa edetä:

1) Kirjoitetaan ylös yrityksesi, brändisi, tuotteesi tai palvelusi teemaan liittyviä sanoja. Näin avainsanoja kannattaa ensin kartoittaa ja listata omasta päästä, tutkimalla aihealueeseen liittyviä kirjoituksia sekä alan muita mahdollisia toimijoita.

2) Kokeillaan omia sanoja ja sanayhdistelmiä Googlen hakukenttään ja kerätään talteen Googlen tarjoamat muut hakuun liittyvät ehdotukset. Kyllä, tätäkin kannattaa hyödyntää. Se on käyttökelpoinen lisä avainsanojen löytämiseksi. Hakuehdotuksissa näkee hyvin myös sen, minkälaisia avainsanayhdistelmiä hauissa jo tällä hetkellä käytetään.

3) Valitut avainsanat voidaan käyttää Google Trendsin kautta. Google Trends näyttää Google-hakujen trendejä takautuvasti. Sen avulla voidaan havaita selvät trendit hauissa ja esimerkiksi verrata avainsanoja keskenään. Esimerkiksi sanat puhelin ja kännykkä – kumman arvelet olleen viimeisten 12 kuukauden aikana haetumpi? Suomen rajallisesta hakuvolyymista johtuen kaikista sanoista ei Ikävä kyllä trendejä löydy. Kannattaa silti vielä kurkata alhaalta kohdat: Aiheeseen liittyvää ja Aiheeseen liittyvät kyselyt. Näistäkin osioista voi löytyä hyviä ideoita hakusanoista ja -termeistä.

4) Lopuksi valitut avainsanat ja avainsanojen yhdistelmät syötetään Google Adsin avainsanojen suunnittelijaan, josta nähdään kuukausikohtaiset hakuvolyymit sekä sanoihin kohdistuva kilpailu. Suunnittelija auttaa myös löytämään lisää jo keksittyihin sanoihin liittyviä avainsanoja tarjoamalla muitakin teemaan läheisesti liittyviä avainsanoja. Jos jollekin sanalle ei ole riittävästi hakuja, se kannattaa tietysti unohtaa. Parhaiden tulosten takaamiseksi Google Ads -mainostilin on oltava aktiivinen.

Linkit liikuttavat oikeaan suuntaan

On tärkeää tehdä sivustolla navigoinnista helppoa ja sujuvaa. Loogisen rakenteen lisäksi kannattaa lisätä linkityksiä läheisten ja toisiaan täydentävien sisältöjen välille. Sisäiset linkit ovat kävijälle palvelus, sillä ne auttavat navigoimaan sivustollasi mahdollisimman vaivattomasti. Osuvasti toisiinsa liitetyillä sivuilla on myös positiivinen vaikutus hakukonenäkyvyyteen.

Mitä tärkeämmästä sivusta on kyse, sitä enemmän sille tulee ohjata sisäisillä linkeillä. Google arvostaa sitä, että verkkokävijän on helppo löytää etsimänsä ja liikkua sivulta toiselle. Runsaat linkit yksittäiselle sivulle nostavat entisestään kyseisen sivun arvoa hakukoneissa.

Sisäisen linkityksen etuna on lisäksi, että se pienentää Bounce Rate -lukemaa. Kun sivulta ohjataan aina eteenpäin, lukijalle tulee tunne, että aiheeseen liittyy paljon kiinnostavaa sisältöä, johon kannattaa tutustua huolella. Pieni Bouce Rate ja pitkä sivustolla vietetty aika ovat molemmat iso plussa hakukonenäkyvyydelle.

Ulkoisella linkityksellä taas tarkoitetaan linkittämistä sivustollesi joltain toiselta verkkosivustolta. Hakukonenäkyvyydessä myös ulkoisilla linkeillä on merkitys. Mitä suurempi auktoriteetti on sivustolla, jolta linkitetään, sitä korkeammalle Google sen linkkejä arvostaa.

Hyödyllisiä liikenteen lähteitä ovat saman aihepiirin vaikutusvaltaiset toimijat ja organisaatiot. Lisäksi kannattaa miettiä aiheesta riippuen erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja blogien hyödyntämistä. Erityisesti hyvien yhteistyökumppaneidesi kanssa kannattaa sopia vastavuoroisuudesta, jolloin hyödytte linkeistä molemmat.

Kun linkit on lisätty, on syytä tarkistaa huolella, että ne kaikki toimivat. Tarkistuksia tulee tehdä jatkossakin, sillä esimerkiksi ulos linkitettäessä kyseinen sivu saatetaan jossain vaiheessa poistaa käytöstä.  Linkkien tarkistukseen voi käyttää automatiikkaa, jollaisia löytyy useilta verkkosivuilta.

Call-to-action pistää toimimaan

Verkkosivustollasi tulee olla näkyvä toimintakehote, jokaisella sivulla. Yhden vahvan, katseen kiinnittävän call-to-acion-painikkeen lisäksi sivulla voi olla muitakin, toissijaisia kehotteita pienemmällä painoarvolla. Idea keskeisimpään call-to-actioniin löytyy usein kyseisen sivun tavoitteista. Tavoitellaanko yhteydenottoja, lisätietopyyntöjä, tarjouksia, markkinointilupia, aineiston lataamista tai tuotteen tilausta?

Parhaat toimintakohotteet ovat selkeitä ja tarkkoja kuten: Ota yhteys, Lataa opas, Tilaa taksi ennakkoon, Varaa hieronta, Kokeile ilmaista sovellusta, Pyydä tarjous x:stä.

Toissijaisissa linkeissä toimii myös tiiseröivä tyyli. Tyypillisen Lue lisää -kehotteen tilalla voisi lukea: Lue kuinka x ratkaisi tilanteen, Näin x parantaa suoritustasi, Näin paljon x säästi vuodessa, Katso miten tukos poistetaan.

Pidetään sivustostasi jatkossakin hyvää huolta

Jos jokin asia tai painotus sivustollasi jää erityisesti mietityttämään, on hyvä tietää, että verkkosivustojenkin välillä A/B-testaus on mahdollista. Kokeilemalla erilaisia versioita ja tutkimalla analytiikkaa, voit perustaa valintasi entistäkin vahvemmin dataan.

Monet verkkosivustot tarjoavat pika-analyysin sivustosi tämän hetkisestä SEO-tilanteesta, esimerkiksi Google Pagespeed, SEOptimer ja Neil Patelin Ubersuggest.

Jos sivustolta löytyy optimointiin liittyvää korjattavaa, saamme selkeän listan, jonka avulla parantaa sivuston laatua. Korjattavaa voi löytyä muun muassa latausnopeudesta, kuvien tiedostokoosta, metateksteistä ja rikkinäisistä linkeistä. Käyttöön saa myös vinkkejä uusien avainsanojen ja sisältöjen jatkokehittelyä varten.

Joka tapauksessa valmis, toimiva sivusto kaipaa jatkossakin huomiota ja säännöllistä ylläpitoa. On tärkeää pitää sivusto tuoreena luomalla uutta sisältöä esimerkiksi tällaisilla blogikirjoituksilla.

Optimointi on jatkuva prosessi. Sen vuoksi tulee seurata analytiikan avainlukuja, tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä ja tarttua sivustoa oikealla tavalla kehittäviin toimenpiteisiin. Optimointi ja sisällöntuotanto on pitkäjänteistä tekemistä, jossa olemme ilolla apunasi.

Mari Erämaa
Smoyn copywriter

Viimeisimmät artikkelit