Selkokielellä toteutettu vaalivideo helpottaa äänestystilannetta

27.12.2011

Selkokielellä toteutettu video äänestämisestä (kunnallis-, eduskunta- ja Euroopan parlamentin vaaleissa) antaa ensiavun äänestystilanteeseen ja helpottaa vaaleissa toimimista niissä erikoisryhmissä, joisse äänestäminen ei ole helppoa tai ymmärrettävää.

Mainostoimisto SMOY on mukana mittavassa yhteisprojektissa, jossa äänestyskäytäntö ja -toiminta sekä äänestyksessä tarvittavat materiaalit ja dokumentit esitellään havainnollisesti. Selkokielisten vaalivideoiden käsikirjoittaminen, työstäminen, kuvaaminen ja aloitettiin joulukuussa.

Suomen perustuslaissa on määritelty kaikille kansalaisille yhtäläinen äänioikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen äänioikeutetun vaaleissa antama ääni on samanarvoinen. Suomessa on kuitenkin paljon erikoisryhmiä, joille äänestäminen ei ole helppoa tai ymmärrettävää, kuten eriasteisesti vammautuneille, maahanmuuttajille ja vanhuksille. On siis tarve uudelle, helposti ymmärrettävälle ja havainnolliselle viestinnälle, jotta kaikille taataan samanvertainen mahdollisuus vaikuttaa oman maansa tai vaalipiirinsä asioihin. Lisäksi tavoitteena on nostaa äänestysaktiivisuutta.

SMOY on mukana suunnittelemassa ja tuottamassa selkokielistä vaalimateriaalia sitä tarvitseville avuksi äänestystilanteeseen.

Viimeisimmät artikkelit