Ota työelämätaidot haltuun

1.12.2016

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään millaista työelämäsi on tulevaisuudessa? Onko ammattisi vielä olemassa viiden, kymmenen vuoden kuluttua? Kuinka pian robotit ilmestyvät työpaikallesi? Ajatus saattaa joidenkin mielestä kuulostaa lähinnä naurettavalta, mutta tämä ei valitettavasti ole scifiä.

Velvoitteet hoituvat automaattisesti

Tekoälyn, kone-oppimisen, robotiikan ja big datan yleistyessä ja kehittyessä hurjaa vauhtia, moni työ automatisoituu. Kyse ei ole ainoastaan teollisesta tuotannosta, muutos koskee useita eri aloja. McKinseyn tuoreen tutkimuksen mukaan jo tämän päivän teknologian avulla pystyttäisiin automatisoimaan jopa 45 % kaikista ihmisten tekemistä töistä. On esimerkiksi arvioitu, että tietokoneet voivat korvata jopa 86 % kirjanpitäjän ja tilintarkastajan työstä. Vähittäiskaupan myyjän kohdalla luku on vastaavasti 47 % (McKinsey & Company 2016).

Vaikka robotiikan myötä monet ammatit katoavat, toisin kuin yleisesti luullaan, robotit tulevat pääosin helpottamaan päivittäisiä rutiinejamme eikä viemään työpaikkojamme (McKinsey 2016, Computer Weekly 2016, Wired 2015). On kuitenkin itsestään selvää, että työympäristöön kohdistuu lähivuosina suuria muutospaineita, joiden seurauksena osaamistarpeet muuttuvat ja tiettyjen taitojen merkitys korostuu entisestään.

Ole parempi kuin kone

World Economic Forum (2016) ennustaa, että mm. ongelmanratkaisutaidoilla, kriittisellä ajattelulla, luovuudella, henkilöstöjohtamisella ja tunneälyllä tulee olemaan erityisen tärkeä asema.  Tämä selittyy  suurimmalta osin sillä, että tietokoneet eivät (vielä) pysty päihittämään ihmistä sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan vakuuttamisen taitoja, luovaa ideointia, inhimillistä vuorovaikutusta sekä empatiaa.

Valmistaudu tulevaan

Yritysjohdon täytyy haastaa itseään ja ymmärtää automaatiotekniikan rooli jo tänään, jotta sen mahdollisuuksista voisi hyötyä huomenna. On oleellista sisäistää, että tietorikkaassa yhteiskunnassamme robotiikan avulla hoidetut työt säästävät valtavasti aikaa, jota voi käyttää niiden uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittämiseen jotka vievät koko organisaatiota eteenpäin.

Silvia Karkonen, Smoyn markkinointiassistentti

Lähteet

Michael Chui, James Manyika, Mehdi Miremadi 07.2016. Where machines could replace humans—and where they can’t (yet). McKinsey & Company.

Bruce Brown 11.07.2016. Not all jobs equally threatened by robotics in next decade — how about yours? Digital Trends.

Alex Gray 19.01.2016. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

P. Gownder 01.2016. Robots will transform, not replace, human work. Computer Weekly.

Liat Clark 15.07.2015. Robots are increasing our wages, not stealing our jobs. Wired.

Mynul Khan 13.05.2016. Robots won’t just take jobs, they’ll create them. TechCrunch.

Viimeisimmät artikkelit